top of page

Privacy beleid

 

Ik maak naam/Naam fashion, hierna te noemen wij of ons, is een online fashion webwinkel.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens, die door ons worden ontvangen van de klant.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Wij verwerken bepaalde informatie, die ons door de klant vrijwillig wordt verstrekt.

Deze informatie omvat: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens: voornaam, achternaam en adres.

- Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer

- Betaling gegevens

- Correspondentie

 

Waarom en gronden.

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden, afhankelijk van hoe je de website gebruikt.

 

- Als je producten op onze site koopt, moeten we jouw persoonsgegevens verwerken om ons overeenkomst uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld betaal- en contactgegevens nodig om de bestelling te verwerken.

- Naleving van de wet: Wij kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken jouw informatie ook om mogelijke fraude, illegale activiteiten, overtredingen van onze algemene voorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

 

Delen.

 

Wij delen jouw informatie niet met derden tenzij uiterst noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou.

 

Rechten.

 

Als klant van ons zijn er een aantal rechten:

- het recht op verwijdering van de gegevens

- het recht op correctie van de gegevens

 

Minderjarigen.

 

Wij verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar. Als we ontdekken, dat één van onze klanten een minderjarige is, nemen we direct stappen om zijn of haar informatie te verwijderen.

 

Bewaarperiode.

 

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan één jaar.

bottom of page